سبد خرید شما خالی می باشد.
0 سبد خرید
آشنائی با ویژگیها و استانداردهای کاشی ضد اسید

تعریف
كاشی ضد اسید محصولی است بدون لعاب با جذب آب متوسط كمتر یا مساوی 5/1 درصد كه معمولاً به صورت بدنه سفید یا با استفاده از مواد افزودنی رنگی تولید میشود. این محصولات به خاطر استحكام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (به جز هیدروفلوئوریک اسید HF یا فلوئوریدریك اسید) مورد توجه هستند. شایان ذكر است كه مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.

ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی کاشی ضد اسید

این ویژگیها شامل جذب آب، مقاومت خمشی، سختی سطح، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر شوكهای حرارتی و مقاومت در برابر یخ زدگی میـباشند.

ویژگیهای شیمیایی
كاشیهای ضد اسید درتماس با مواد شیمیایی اسیدی مقاوم هستند و همان گونه كه قبلاً ذكر شد، مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست. به منظور آزمون مقاومت شیمیائی این كاشیها از روش آزمون تعیین مقاومت شیمیایی اسیدی به شرح زیر استفاده مینمائیم.

 

جدول ضد اسید

جدول بالا :ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاشی ضد اسید.

 

 روش آزمون میزان مقاومت اسیدی

وسایل لازم:

1- خشك كن
2- ترازوی دقیق با دقت یكصد گرم
3- خردكن فكی
4- الكهای 6300 میكرون (mm ۶/۳۰) و 4750 میكرون (mm ۴/۷۵)
5- اجاق برقی
6- لرزاننده مكانیكی
7- دسیكاتور

Sulphuric acid

مواد لازم:

اسید سولفوریك (706/1 SPGR=)

تهیه آزمونه:
كاشیهای موردآزمون بایستی توسط خردكن فكی خرد گردد. دانه بندی مواد خرد شده به نحوی باشد كه شامل مواد باقیمانده روی الك 6300 میكرون (درشت ترین دانه ها) و عبور كرده ازالك 4750 میكرون (كوچكترین دانه ها) گردد.

پس از تهیه حدود 1000 گرم نمونه با دانه بندی مشابه شرایط فوق لازم است نمونه به كمك الكهای لرزان شمارة 3 (6300 میكرون) و شمارة 4 (4750 میكرون) به مدت 15 دقیقه الك گردد.

سپس مواد باقیمانده روی الك شمارة 4 (كه از الك شمارة 3 عبور كرده) كاملاً مخلوط شده و 2 نمونة 50 گرمی از این مواد مخلوط شده مذكور برداشته شود. این نمونه ها باید به مدت نیم ساعت داخل خشك كن و در دمای 120 درجه سلسیوس خشك شود.

Sulphuric acid

روش كار آزمون کاشی ضد اسید

هر یك از نمونه های 50 گرمی بادقت 01/0 گرم وزن شده و به همراه 250 میلی لیتر اسید سولفوریك داخل بشر ریخته شود. آنگاه محتویات بشر به مدت 48 ساعت روی اجاق برقی قرار گرفته تا به آرامی عمل جوشش صورت گیرد. سپس محتویات بشر خنك شده و از صافی عبور داده شود.

آنگاه 250 میلی لیتر آب به محتویات بشر اضافه شود و پس از این كه بمدت 10 دقیقه جوشانده شد از همان صافی قبلی عبور داده شود. این عمل شستشو 2 مرتبه تكرار گردد و در مرحله بعد كلیه محتویات بشر از داخل صافی عبور داده شود. صافی به همراه محتویات آن داخل یك خشك كن در درجه حرارت ۱۲۰ ˚C خشك شده و سپس در دسیكاتور قرار گرفته تا خنك گردد. مواد بجا مانده در صافی به كمك برس به طور كامل تخلیه گردیده و با دقت 01/0 گرم وزن شود.
درصد كاهش وزن از فرمول زیر بدست می آید:

L = ( M1 – M2 ) × 100 / M1

که در آن L درصد کاهش وزن، M1 جرم اولیه بر حسب گرم و M2 جرم ثانویه بر حسب گرم است.

حداکثر کاهش وزن مجاز 5/1 درصد است.

یادآوری:

در صورتی كه كاشی ضد اسید مورد نظر به رنگ غیر از سفید باشد لازم است آزمون مقاومت شیمیایی كه در استاندارد ملی شماره 4001 شرح داده شده، علاوه بر این آزمون به كار رود.

 

برای دانلود استاندارد و «ویژگیهای کاشی ضد اسید» بر این نشانه کلیک کنید.

 

منبع : وبلاگ tile-body