سبد خرید شما خالی می باشد.
0 سبد خرید

مدل کاشی و سرامیک

حمل رایگان
Betonite - سرامیک بتونیت مات مدل کار شده - سرامیک اسلب میکل آنجلو
متر مربع
71,520,000 ریال
حمل رایگان
ویبا Viba - سرامیک اسلب ویبا مدل کار شده - سرامیک اسلب دکور زیگما
متر مربع
16,500,000 ریال
حمل رایگان
حمل رایگان
نویر فایر Noir fire - سرامیک نویر فایر مدل کار شده - سرامیک اسلب زیگما
متر مربع
12,500,000 ریال
حمل رایگان
لپرد Leoperd - سرامیک لپرد پولیش مدل کار شده - سرامیک اسلب زیگما
متر مربع
16,500,000 ریال
حمل رایگان
ارگا Arga - سرامیک ارگا پولیش مدل کار شده - سرامیک اسلب زیگما
متر مربع
9,500,000 ریال
آرتا Arta - سرامیک ارتا صدفی مدل کارشده 30x90 - کاشی پرسپولیس Persepolis Tile
متر مربع
1,150,000 ریال
حمل رایگان
حمل رایگان
حمل رایگان
بنیتو Benito - کاشی بنیتو کرم مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,815,000 ریال
حمل رایگان
کلوپاترا Cleopatra - کاشی کلوپاترا کرم مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,667,000 ریال
حمل رایگان
پارما Parma - کاشی پارما طوسی مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,667,000 ریال
حمل رایگان
لامیرا Lamira - کاشی لامیرا دکور مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,960,000 ریال
حمل رایگان
سیدولف Sidulf - کاشی سیدولف مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,960,000 ریال
حمل رایگان
آلواریتا Alvarita - کاشی آلواریتا مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,815,000 ریال
حمل رایگان
آجر نما - کاشی آجرنما مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,667,000 ریال
حمل رایگان
وود لاین Wood Line - کاشی وودلاین مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,815,000 ریال
حمل رایگان
لاتینا Latina - کاشی لاتینا مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,667,000 ریال
حمل رایگان
پارسیلا Parsila - کاشی پارسیلا مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,815,000 ریال
گابریل Gabriel - سرامیک گابریل مدل کارشده 50x100 - کاشی آمیتیس Amitis Tile
متر مربع
1,270,000 ریال
برندا Branda - سرامیک برندا مات مدل کارشده 50x100 - کاشی آمیتیس Amitis Tile
متر مربع
1,230,000 ریال
لامیا Lamia - سرامیک لامیا مدل کارشده 60x60 - کاشی آمیتیس Amitis Tile
متر مربع
1,100,000 ریال
اسمیتون Smeaton - سرامیک اسمیتون مدل کارشده 80x80 - کاشی آمیتیس Amitis Tile
متر مربع
1,610,000 ریال
حمل رایگان
کلاسیکو Classico - کاشی کلاسیکو مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,667,000 ریال
حمل رایگان
ساورز Savers - کاشی ساورز طوسی مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,675,000 ریال
حمل رایگان
سالسا Salsa - کاشی سالسا مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,772,000 ریال
حمل رایگان
آروا Arva - کاشی آروا بژ براق مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,675,000 ریال
حمل رایگان
ونیزیا Venizia - کاشی ونیزیا طوسی مدل کار شده - بوم سرامیک Boom Ceramic
متر مربع
1,675,000 ریال
نتایج 1 تا 32 از کل 3576 نتیجه

مدل کاشی و سرامیک

کاشی ها با توجه به کاربردهای متعدد می توانند از انواع

مدل کاشی سرویس بهداشتی

،

کاشی بین کابینتی

،

مدل کاشی دیوار

و ... باشند.
اما بعلت محدودیتها فقط تصویر یکی از کاربردهای کاشی و سرامیک را قرار داده ایم ، مثلا بعضی از تصاویر مدل کاشی سرویس بهداشتی ، برای مدل کاشی بین کابینت هم پیشنهاد شده است.
لذا چون سلیقه ها متفاوتند، لازم است بیننده با تفکر و تخیل نوع مصرف خاص خود را تجسم و تصور کند.