سبد خرید شما خالی می باشد.
0 سبد خرید

مدل کاشی و سرامیک

کابان Kaban - سرامیک کابان مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
2,730,000 ریال
برندون Brandon - سرامیک برندون مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
مرلین Merlin - سرامیک مرلین کرم مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
النور Elenour - سرامیک النور مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
ساتواریو Satvario - سرامیک ساتواریو مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
منچستر Manchester - سرامیک منچستر مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
موناکو Monaco - سرامیک موناکو مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
ورونا Verona - سرامیک ورونا مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
میلانو Milano - سرامیک میلانو مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
ریموند Raymond - سرامیک ریموند مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
رافائل Rafael - سرامیک رافائل مدل کار شده - سرامیک میلپا Milpa Ceramic
متر مربع
3,150,000 ریال
حمل رایگان
حمل رایگان
حمل رایگان
68800 Gemma - سرامیک جما مات مدل کار شده - سرامیک اسلب میکو
متر مربع
6,530,000 ریال
حمل رایگان
گرند Grand - سرامیک گرند پولیش 80x160 مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
6,990,000 ریال
حمل رایگان
لوئیز Luiz - سرامیک لوییز پولیش مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
6,990,000 ریال
حمل رایگان
هاوایی Hawaii - سرامیک هاوایی پولیش مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
6,990,000 ریال
حمل رایگان
امپرادور Emperador - سرامیک امپرادو مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
6,990,000 ریال
حمل رایگان
کانزاس Kansas - سرامیک کانزاس مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
4,200,000 ریال
حمل رایگان
پیترا Pitra - سرامیک پیترا 9090 مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
2,890,000 ریال
حمل رایگان
سمنت Cement - سرامیک سمنت مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
2,260,000 ریال
حمل رایگان
استار Star - سرامیک استار 4040 مدل کار شده - فاوانیا Favania
متر مربع
2,440,000 ریال
حمل رایگان
پارادایس Paradise - سرامیک پارادایس مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,870,000 ریال
وینسنت Vincent - سرامیک وینسنت مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,870,000 ریال
دورادو Dorado - سرامیک دورادو مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,870,000 ریال
تورنتو Toronto - سرامیک تورنتو طوسی مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,352,000 ریال
پورتو Porto - سرامیک پورتو مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,352,000 ریال
پائولا Paola - سرامیک پائولا مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
1,968,000 ریال
نتایج 1 تا 32 از کل 3739 نتیجه

مدل کاشی و سرامیک

کاشی ها با توجه به کاربردهای متعدد می توانند از انواع

مدل کاشی سرویس بهداشتی

،

کاشی بین کابینتی

،

مدل کاشی دیوار

و ... باشند.
اما بعلت محدودیتها فقط تصویر یکی از کاربردهای کاشی و سرامیک را قرار داده ایم ، مثلا بعضی از تصاویر مدل کاشی سرویس بهداشتی ، برای مدل کاشی بین کابینت هم پیشنهاد شده است.
لذا چون سلیقه ها متفاوتند، لازم است بیننده با تفکر و تخیل نوع مصرف خاص خود را تجسم و تصور کند.