0 سبد خرید
luxury goods 01
حراجی واقعی کاشی و سرامیک
چرا همیشه گرون میخری؟ شیوه فعالیت حراجی
حراج کالاهای لوکس کاشیران
تخفیف
حمل رایگان
G.CM 5055 - کاشی استخری G.CM 5055 - شرکت کاشی استخری ییلدیز
2.5x2.5
متر مربع
2,200,000 ریال

حراجی های این هفته

رنگبندی بعضی از کالاها در انبار ناقص میشود و یا قرار نیست تولید آن ادامه یابد، یا کارتن بسته بندی آفتاب یا باران خورده و یا ممکن است جابجایی محل انبار را داشته باشیم، لذا بعضی از کالاها را زیر قیمت خرید عرضه میکنیم.

خریداران محترم توجه داشته باشند سرامیک و کاشی های مذکور سالم و بدون شکستگی و معمولا از درجه کیفیت 1 و 2 هستند.
کاشی سرامیک حراجی معمولا هر روز در این صفحه بروز میشود.

حراج سرامیک ارزان

توجه فرمایید در زمان خرید تمام نیاز خود را در نظر بگیرید که با کمبود مواجه نشوید و اضافات نیز مرجوعی ندارد. چون هدف از حراج کاشی و سرامیک تخلیه کالا از انبار میباشد.
ارسال مستقیم کاشی سرامیک از انبار کارخانه فقط بصورت پالتی و تنها از یک کارخانه مقدور است. 

حراج کاشی و سرامیک | حراج سرامیک ارزان

تخفیف
SSD-386 - کاشی 2060 سمنان SS-386 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 318 430,000 ریال
تخفیف
SSD-416 - کاشی 2060 سمنان SSD-416 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 711 340,000 ریال
تخفیف
SPD-882 - سرامیک 6060 سمنان SPD-882 - شرکت کاشی سمنان
60x60
متر مربع
موجودی: 374 485,000 ریال
تخفیف
QQDR-264 - کاشی 3060 سمنان QQDR-264 - شرکت کاشی سمنان
30x60
متر مربع
موجودی: 2939 420,000 ریال
تخفیف
SSD-158 - کاشی 2060 سمنان SSD-158 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1315 280,000 ریال
تخفیف
SSD-161 - کاشی 2060 سمنان SSD-161 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1147 280,000 ریال
تخفیف
XX-1185 - کاشی 3360 سمنان XX-1185 - شرکت کاشی سمنان
33x60
متر مربع
موجودی: 390 280,000 ریال
تخفیف
XX-1415 - کاشی 3360 سمنان XX-1415 - شرکت کاشی سمنان
33x60
متر مربع
موجودی: 761 280,000 ریال
تخفیف
XX-1698 - کاشی 3360 سمنان XX-1698 - شرکت کاشی سمنان
33x60
متر مربع
موجودی: 2749 280,000 ریال
تخفیف
SS-410 - کاشی 2060 سمنان SS-410 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 676 430,000 ریال
تخفیف
ZD-144 - کاشی 2550 سمنان ZD-144 - شرکت کاشی سمنان
25x50
متر مربع
موجودی: 304 278,000 ریال
تخفیف
ZD-160 - کاشی 2550 سمنان ZD-160 - شرکت کاشی سمنان
25x50
متر مربع
موجودی: 758 363,000 ریال
تخفیف
CULDR-574 - سرامیک 1590 سمنان CULDR-574- شرکت کاشی سمنان
15x90
متر مربع
موجودی: 515 435,000 ریال
تخفیف
FFD-805 - سرامیک 5050 سمنان FFD-805- شرکت کاشی سمنان
50x50
متر مربع
موجودی: 96 460,000 ریال
تخفیف
CULDR-256 - سرامیک 1590 سمنان CULDR-256- شرکت کاشی سمنان
15x90
متر مربع
موجودی: 1747 435,000 ریال
تخفیف
تراورتن Teravertan- سرامیک تراورتن 60*30 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
392,000 ریال
تخفیف
کرخه Karkhe - سرامیک کرخه 60*30 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
392,000 ریال
تخفیف
روژان Rozhan - سرامیک روژان 60*30 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
392,000 ریال
تخفیف
کژال Kazhal - سرامیک کژال 60*30 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
392,000 ریال
تخفیف
ماهان Mahan - سرامیک ماهان 60*30 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
392,000 ریال
تخفیف
سفید ساده - سرامیک سفید ساده 60*30 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
392,000 ریال
تخفیف
لیون Lyon - سرامیک لیون 60x60 - کاشی روناس RONAS TILE
60x60
متر مربع
572,000 ریال
تخفیف
کلکته - سرامیک کلکته 30x60 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
380,000 ریال
تخفیف
آتن Aten - سرامیک آتن 30x60 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
380,000 ریال
تخفیف
کوهرنگ Kuhrang - سرامیک کوهرنگ 30x60 - کاشی روناس RONAS TILE
30x60
متر مربع
380,000 ریال
تخفیف
اوشن Ocean - کاشی استخری اوشن 1165 - کاشی مرجان Marjan Tile
20x20
متر مربع
820,000 ریال
تخفیف
اوشن Ocean - کاشی استخری اوشن 1166 - کاشی مرجان Marjan Tile
20x20
متر مربع
820,000 ریال
تخفیف
اوشن Ocean - کاشی استخری اوشن 1161 - کاشی مرجان Marjan Tile
20x20
متر مربع
780,000 ریال
تخفیف
اوشن Ocean - کاشی استخری اوشن 1164 - کاشی مرجان Marjan Tile
20x20
متر مربع
840,000 ریال
تخفیف
اوشن Ocean - کاشی استخری اوشن 1162 - کاشی مرجان Marjan Tile
20x20
متر مربع
780,000 ریال
تخفیف
بهدیس Behdis - کاشی بهدیس بژ 3060 - کاشی کوثر ابرکوه KOSAR TILE
30x60
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
تراورتن Travertine - کاشی تراورتن استخوانی 3060 - کاشی کوثر ابرکوه KOSAR TILE
30x60
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
پانیز Paniz - کاشی پانیذ کرم 3060 - کاشی کوثر ابرکوه KOSAR TILE
30x60
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
رویال Royal - کاشی رویال کرم 3060 - کاشی کوثر ابرکوه KOSAR TILE
30x60
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
غزال - کاشی غزال کرم 3060 - کاشی کوثر ابرکوه KOSAR TILE
30x60
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
تروا - کاشی تراوا کرم 3060 - کاشی کوثر ابرکوه KOSAR TILE
30x60
متر مربع
370,000 ریال
نتایج 1 تا 36 از کل 1169 نتیجه