0 سبد خرید
luxury goods 01
حراجی واقعی کاشی و سرامیک
چرا همیشه گرون میخری؟ شیوه فعالیت حراجی
حراج کالاهای لوکس کاشیران
تخفیف
اوشین Ocean - کاشی استخری اوشین 1161 - کاشی مرجان Marjan Tile
20x20
متر مربع
470,000 ریال

حراجی های این هفته

تخفیف
PP-204 - سرامیک 4040 سمنان PP-204 - شرکت کاشی سمنان
40x40
متر مربع
موجودی: 423 220,000 ریال
تخفیف
N-123 - سرامیک گل یخ سفید 3333 سمنان N-123
33x33
متر مربع
195,000 ریال
تخفیف
XX-1185 - کاشی 3360 سمنان XX-1185 - شرکت کاشی سمنان
33x60
متر مربع
موجودی: 5628 260,000 ریال
تخفیف
SSD-416 - کاشی 2060 سمنان SSD-416 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1036 310,000 ریال
تخفیف
سبلان Sabalan - سرامیک سبلان کرم براق - کاشی آسیا ASIA TILE
30x60
متر مربع
موجودی: 291 420,000 ریال
تخفیف
SSD-386 - کاشی 2060 سمنان SS-386 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1577 283,000 ریال
تخفیف
راین Rayn - سرامیک راین سفید25*25 - سرامیک کف مهسا سرام
25x25
متر مربع
286,000 ریال
تخفیف
آیسان Aysan - سرامیک آیسان 60*30 - سرامیک دیواری باستان میبد
30x60
متر مربع
265,000 ریال
تخفیف
گرانادا - سرامیک گرانادا كرم 3060 - کاشی آتوسا میبد ATOOSA TILE
30x60
متر مربع
موجودی: 469 249,000 ریال
تخفیف
آذرین Azarin - سرامیک آذرین قهوه ای تیره 440 - کاشی آسیا ASIA TILE
30x60
متر مربع
موجودی: 56 240,000 ریال
تخفیف
نارون Narvan - سرامیک نارون گل 499 - کاشی آسیا ASIA TILE
30x60
متر مربع
موجودی: 84 240,000 ریال
تخفیف
نارون Narvan - سرامیک نارون - کاشی آسیا ASIA TILE
50x50
متر مربع
موجودی: 76 334,000 ریال
تخفیف
شهاب Shahab - سرامیک شهاب قرمز گل - کاشی آسیا ASIA TILE
30x60
متر مربع
موجودی: 46 290,000 ریال
تخفیف
SULDR-428 - سرامیک 3090 سمنان SULD-428 - شرکت کاشی سمنان
30x90
متر مربع
موجودی: 583 411,000 ریال
تخفیف
ND-304 - سرامیک 3333 سمنان ND-304 - شرکت کاشی سمنان
33x33
متر مربع
موجودی: 207 265,000 ریال
تخفیف
ND-308 - سرامیک 3333 سمنان ND-308 - شرکت کاشی سمنان
33x33
متر مربع
195,000 ریال
تخفیف
ND-592 - سرامیک 3333 سمنان ND-592 - شرکت کاشی سمنان
33x33
متر مربع
موجودی: 233 265,000 ریال
تخفیف
ND-534 - سرامیک 3333 سمنان ND-534 - شرکت کاشی سمنان
33x33
متر مربع
موجودی: 116 265,000 ریال
تخفیف
PPD-636 - سرامیک 4040 سمنان PPD-636 - شرکت کاشی سمنان
40x40
متر مربع
موجودی: 1041 255,000 ریال
تخفیف
SPDR-860 - سرامیک 6060 سمنان SPDR-860 - شرکت کاشی سمنان
60x60
متر مربع
موجودی: 1127 345,000 ریال
تخفیف
ND-302- سرامیک 33*33 سمنان ND-302 - کاشی سمنان
33x33
متر مربع
موجودی: 116 265,000 ریال
تخفیف
QQDR-264 - کاشی 3060 سمنان QQDR-264 - شرکت کاشی سمنان
30x60
متر مربع
موجودی: 4014 370,000 ریال
تخفیف
SSD-158 - کاشی 2060 سمنان SSD-158 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 2098 218,000 ریال
تخفیف
SSD-159 - کاشی 2060 سمنان SSD-159 - شرکت کاشی سمنان
20x60
موجودی: 3612 225,000 ریال
تخفیف
SSD-161 - کاشی 2060 سمنان SSD-161 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 3291 225,000 ریال
تخفیف
SSD-167 - کاشی 2060 سمنان SSD-167 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1240 295,000 ریال
تخفیف
SSD-168 - کاشی 2060 سمنان SSD-168 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1969 295,000 ریال
تخفیف
SSD-169 - کاشی 2060 سمنان SSD-169 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1000 165,000 ریال
تخفیف
SSD-177 - کاشی 2060 سمنان SSD-177 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1371 295,000 ریال
تخفیف
SSD-304 - کاشی 2060 سمنان SSD-304 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1745 165,000 ریال
تخفیف
SSD-306 - کاشی 2060 سمنان SSD-306 - شرکت کاشی سمنان
20x60
متر مربع
موجودی: 1553 175,000 ریال
تخفیف
N-128 - سرامیک 3333 سمنان N-128 - شرکت کاشی سمنان
33x33
متر مربع
موجودی: 3393 265,000 ریال
تخفیف
CULDR-574 - سرامیک 1590 سمنان CULDR-574- شرکت کاشی سمنان
15x90
متر مربع
موجودی: 1362 350,000 ریال
تخفیف
PPD-602 - سرامیک 4040 سمنان PPD-602 - شرکت کاشی سمنان
40x40
متر مربع
موجودی: 283 255,000 ریال
تخفیف
PPD-688 - سرامیک 4040 سمنان PPD-688 - شرکت کاشی سمنان
40x40
متر مربع
موجودی: 533 255,000 ریال
تخفیف
CULDR-274 - سرامیک 1590 سمنان CULDR-274- شرکت کاشی سمنان
15x90
متر مربع
موجودی: 978 350,000 ریال
نتایج 1 تا 36 از کل 1081 نتیجه