0 سبد خرید
luxury goods 01
حراجی واقعی کاشی و سرامیک
چرا همیشه گرون میخری؟ شیوه فعالیت حراجی

حراجی های این هفته

رنگبندی بعضی از کالاها در انبار ناقص میشود و یا قرار نیست تولید آن ادامه یابد، یا کارتن بسته بندی آفتاب یا باران خورده و یا ممکن است جابجایی محل انبار را داشته باشیم، لذا بعضی از کالاها را زیر قیمت خرید عرضه میکنیم.

خریداران محترم توجه داشته باشند سرامیک و کاشی های مذکور سالم و بدون شکستگی و معمولا از درجه کیفیت 1 و 2 هستند.
کاشی سرامیک حراجی معمولا هر روز در این صفحه بروز میشود.

حراج سرامیک ارزان

توجه فرمایید در زمان خرید تمام نیاز خود را در نظر بگیرید که با کمبود مواجه نشوید و اضافات نیز مرجوعی ندارد. چون هدف از حراج کاشی و سرامیک تخلیه کالا از انبار میباشد.
ارسال مستقیم کاشی سرامیک از انبار کارخانه فقط بصورت پالتی و تنها از یک کارخانه مقدور است. 

حراج کاشی و سرامیک | حراج سرامیک ارزان

تخفیف
ورونا Verona - سرامیک ورونا روشن 80*40 - پالت کاشی Pallet Tile
40x80
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
البرز Alborz - سرامیک البرز 60*60 - پالت کاشی Pallet Tile
60x60
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
سهند Sahand - سرامیک سهند 60*60 - پالت کاشی Pallet Tile
60x60
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
تسلا Tesla - سرامیک تسلا روشن 90*30 - پالت کاشی Pallet Tile
30x90
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
ورونا Verona - سرامیک ورونا روشن 90*30 - پالت کاشی Pallet Tile
30x90
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
ورونا Verona - سرامیک ورونا تیره 90*30 - پالت کاشی Pallet Tile
30x90
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
آلوین Alvin - سرامیک آلوین روشن 80*40 - پالت کاشی Pallet Tile
40x80
متر مربع
410,000 ریال
تخفیف
سحر Sahar- سرامیک سحر - کاشی نیلوفر
25x25
متر مربع
320,000 ریال
تخفیف
سفید ساده - کاشی سفیدساده براق 3060 - کاشی نیلوفر Nilofar tile
30x60
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
گل یخ Gole yakh - سرامیک گل یخ براق 3030 - شرکت کاشی نیلوفر
30x30
متر مربع
360,000 ریال
تخفیف
گل یخ Gole yakh - سرامیک گل یخ نیمه مات 2525 - شرکت کاشی نیلوفر
25x25
متر مربع
340,000 ریال
تخفیف
وست وود West wood - سرامیک وست وود گردویی - کاشی دانیتا
50x50
متر مربع
360,000 ریال
تخفیف
XX-1185 - کاشی 3360 سمنان XX-1185 - شرکت کاشی سمنان
33x60
متر مربع
موجودی: 2943 235,000 ریال
تخفیف
آراد Arad - سرامیک آراد بژ روشن - کاشی نایین اصفهان NAEEIN TILE
80x80
متر مربع
803,000 ریال
تخفیف
بیلگان - سرامیک بیلگان قهوه ای 6060 - کاشی پردیس آباده PARDIS TILE
60x60
متر مربع
440,000 ریال
تخفیف
سفیدساده - سرامیک سفید ساده براق 6060 - شرکت کاشی پردیس آباده PARDIS TILE
60x60
متر مربع
400,000 ریال
تخفیف
لیلیان - تک گل سرامیک لیلیان بنفش 1 - شرکت کاشی سرام نگار CERAM NEGAR TILE
30x60
متر مربع
250,000 ریال
تخفیف
مرجان Marjan - کاشی مرجان یاسی گل - کاشی باستان میبد BASTAN TILE
30x60
متر مربع
موجودی: 259 260,000 ریال
تخفیف
دهبید Dehbid - سرامیک دهبید گلاسی 5050 - سرامیک باستان میبد
50x50
متر مربع
320,000 ریال
تخفیف
آیسان Aysan - سرامیک آیسان 60*30 - سرامیک دیواری باستان میبد
30x60
متر مربع
320,000 ریال
تخفیف
سلینا Selina - سرامیک سلینا 60*30 - سرامیک دیواری باستان میبد
30x60
متر مربع
320,000 ریال
تخفیف
دهبید Dehbid - سرامیک دهبید 3060 - سرامیک باستان میبد
30x60
متر مربع
320,000 ریال
تخفیف
دهبیدDehbeed - سرامیک دهبید بژ 50*50 - کاشی فرزاد FARZAD TILE
50x50
متر مربع
345,000 ریال
تخفیف
مشکی ساده - کاشی مشکی ساده براق - کاشی فرزاد FARZAD TILE
30x60
متر مربع
390,000 ریال
تخفیف
سفید ساده - کاشی سفیدساده براق 80*40 - کاشی فرزاد FARZAD TILE
40x80
متر مربع
390,000 ریال
تخفیف
فارا - سرامیک فارا 60*30 - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM
30x60
متر مربع
340,000 ریال
تخفیف
کسری -سرامیک کسری قهوه ای تیره- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM
30x60
متر مربع
270,000 ریال
تخفیف
اسکادا - سرامیک اسکادا روشن 90*30 - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM
30x90
متر مربع
370,000 ریال
تخفیف
دهبید - سرامیک دهبید طوسی 3090 - شرکت کاشی پردیس آباده PARDIS TILE
30x90
متر مربع
347,000 ریال
تخفیف
آجرنما - سرامیک آجرنما کرم - کاشی پردیس آباده PARDIS TILE
30x90
متر مربع
377,000 ریال
تخفیف
آجرنما Ajoornama Baku - کاشی آجرنما باکو کرم - کاشی پردیس آباده PARDIS TILE
30x90
متر مربع
377,000 ریال
تخفیف
آجرنما Ajoornama Baku - کاشی آجرنما باکو طوسی - کاشی پردیس آباده PARDIS TILE
30x90
متر مربع
377,000 ریال
تخفیف
راشل Rashel - سرامیک راشل طوسی تیره - سرامیک کارناوال Carnival
60x120
متر مربع
772,000 ریال
تخفیف
نیو آرمانی - سرامیک نیو آرمانی آبی ساده 3090 - کاشی گلسرام GOL CERAM TILE
30x90
متر مربع
موجودی: 267 345,000 ریال
تخفیف
نیو آرمانی - سرامیک نیو آرمانی آبی گلدار 3090 - کاشی گلسرام GOL CERAM TILE
30x90
متر مربع
موجودی: 627 350,000 ریال
تخفیف
سفیدساده - سرامیک سفید ساده نیمه مات 2525 - شرکت کاشی نیلوفر
25x25
متر مربع
340,000 ریال
نتایج 1 تا 36 از کل 1140 نتیجه