زبان خود را انتخاب کنید

سبد خرید شما خالی می باشد.

دیتا

مواردی که باید به آن توجه کنید:

توجه : در فروشگاه اینترنتی کاشیران قیمت حضوری از اینترنتی تا 10%  بیشتر محاسبه میگردد.

سرامیک ضد اسید SGI5 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
4,220,000 ریال

سرامیک ضد اسید SGI0 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,750,000 ریال

سرامیک ضد اسید SFI5 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
4,220,000 ریال

سرامیک ضد اسید 4040 I5 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
4,130,000 ریال

سرامیک ضد اسید 4040 I0 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,640,000 ریال

سرامیک ضد اسید SFI0 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,750,000 ریال

سرامیک ضد اسید SEI0 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,840,000 ریال

موراکو Moraco - سرامیک موراکو مدل کار شده - دیتا تکسرام
متر مربع
3,250,000 ریال

موراکو Moraco - سرامیک موراکو - دیتا تکسرام
متر مربع
3,250,000 ریال

سرامیک پرسلان لعابدار لاوا - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

لتو Leto - سرامیک لتو مدل کار شده - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

لتو Leto - سرامیک لتو - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

کابان Kaban - سرامیک کابان مدل کار شده - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

کابان Kaban - سرامیک کابان - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

هرا Hera - سرامیک پرسلان لعابدار هرا - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

آرس Ares - سرامیک پرسلان لعابدار آرس - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,080,000 ریال

سرامیک پرسلان لعابدار سفید ساده - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
2,600,000 ریال

سرامیک ضد اسید مدل کار شده - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,840,000 ریال

سرامیک ضد اسید مایا مدل کار شده - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,840,000 ریال

سرامیک ضد اسید مایا - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,840,000 ریال

سرامیک ضد اسید I0 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,610,000 ریال

سرامیک ضد اسید SDI0 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,650,000 ریال

سرامیک ضد اسید w103 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,650,000 ریال

سرامیک ضد اسید Sbw101 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,650,000 ریال

سرامیک ضد اسید Saw101 - سرامیک دیتا شرکت کاشی تکسرام
متر مربع
3,650,000 ریال

نتایج 1 تا 32 از کل 41 نتیجه