زبان خود را انتخاب کنید

سبد خرید شما خالی می باشد.

سرو کوارنتا

مواردی که باید به آن توجه کنید:

سروکوارنتا , سرو کوارنتا , سرو کوآرنتا , cerocuarenta , کاشی سرو , سرامیک اسپانیایی , کاشی اسپانیایی , کاشی خارجی

سرو كوارنتا , سروكوارنتا

سرو كوارنتا , سروكوارنتا , سرو كوآرنتا , سروكوآرنتا

 

حمل رایگان
River 60120 Cerocuarenta - سرامیک ریور مدل کار شده - سروکوارنتا
متر مربع
6,220,000 ریال

حمل رایگان
River Light 60x120 Cerocuarenta - 612WR9535
متر مربع
6,150,000 ریال

حمل رایگان
River Dark 60x120 Cerocuarenta - 612WR9536
متر مربع
6,220,000 ریال

حمل رایگان
Misty GRAPHITE 100x100 Cerocuarenta - 102WP9550
متر مربع
8,590,000 ریال

حمل رایگان
Misty CLOUD 100x100 Cerocuarenta - 102WP9549
متر مربع
8,560,000 ریال

حمل رایگان
Misty COTTON 100x100 Cerocuarenta - 102WP9548
متر مربع
8,520,000 ریال

حمل رایگان
CEMENT NUIT 60x120 Cerocuarenta - 612WR9435
متر مربع
6,140,000 ریال

حمل رایگان
Stone Project BARDIGLIO DARK GREY 100100 Cerocuarenta - 102WP9458
متر مربع
8,830,000 ریال

حمل رایگان
Stone Project CALACATTA GOLD 100100 Cerocuarenta - 102WP9454
متر مربع
8,630,000 ریال

حمل رایگان
Stone Project CALACATTA 60*120 Cerocuarenta - 612wr9697
متر مربع
6,580,000 ریال

حمل رایگان
Oxa Iron 30x30 Cerocuarenta - 342W9529
متر مربع
2,565,000 ریال

حمل رایگان
UMMA اوما - سرامیک اما مدل کار شده - سرو کوارنتا Cerocuarenta
متر مربع
6,480,000 ریال

حمل رایگان
UMMA COAL 100x100 Cerocuarenta - 102WR9547
متر مربع
6,590,000 ریال

حمل رایگان
UMMA GREY 100x100 Cerocuarenta - 102WR9546
متر مربع
6,570,000 ریال

حمل رایگان
UMMA NATURAL 100x100 Cerocuarenta - 102WR9545
متر مربع
6,530,000 ریال

حمل رایگان
UMMA LIGHT 100x100 Cerocuarenta - 102WR9544
متر مربع
6,480,000 ریال

حمل رایگان
UMMA LIGHT 30x90 Cerocuarenta - 392WR9544
متر مربع
4,180,000 ریال

حمل رایگان
UMMA NATURAL 30x90 Cerocuarenta - 392WR9545
متر مربع
4,180,000 ریال

حمل رایگان
UMMA GREY 30x90 Cerocuarenta - 392WR9546
متر مربع
4,180,000 ریال

حمل رایگان
OXA اوکسا - سرامیک اوکسا مدل کار شده - سروکوارنتا Cerocuarenta
متر مربع
5,550,000 ریال

حمل رایگان
Oxa FERRO 60x120 Cerocuarenta - 612WR9531
متر مربع
6,390,000 ریال

حمل رایگان
Oxa IRON 60x120 Cerocuarenta - 612WR9529
متر مربع
6,270,000 ریال

حمل رایگان
Oxa silver 60x120 Cerocuarenta - 612WR9527
متر مربع
5,550,000 ریال

حمل رایگان
MARBLE SELECTION OPALO 100x100 Cerocuarenta - 102WR9540
متر مربع
6,570,000 ریال

حمل رایگان
MARBLE SELECTION ANTIQUE 100x100 Cerocuarenta - 102WR9538
متر مربع
6,570,000 ریال

حمل رایگان
MARBLE SELECTION BERNA 100x100 Cerocuarenta - 102WR9537
متر مربع
6,450,000 ریال

حمل رایگان
Misty GRAPHITE 100x100 Cerocuarenta - 102WR9509
متر مربع
6,250,000 ریال

حمل رایگان
Misty CLOUD 100x100 Cerocuarenta - 102WR9508
متر مربع
6,200,000 ریال

حمل رایگان
Misty COTTON 100x100 Cerocuarenta - 102WR9506
متر مربع
6,070,000 ریال

حمل رایگان
CEMENT NUIT 100x100 Cerocuarenta - 102WR9435
متر مربع
6,320,000 ریال

حمل رایگان
CEMENT ASH 100x100 Cerocuarenta - 102WR9460
متر مربع
6,200,000 ریال

حمل رایگان
CEMENT Bone 100x100 Cerocuarenta - 102WR9459
متر مربع
6,130,000 ریال

نتایج 1 تا 32 از کل 296 نتیجه
برند کاشی و سرامیک اسپانیایی  cerocuarenta

با همکاری مهندسان اسپانیایی و مجموعه عظیم شرکت کاشی مرجان برند سروکوارنتا در ایران متولد گردید.

استقرار مهندسان طراحی و کنرل کیفیت شرکت سروکوارنتای اسپانیا در ایران موجب شد تا جدیدترین طرحهای کاشی سرامیک خارجی و با کیفیت ، در ایران تولید و در بازارهای داخلی و صادراتی کشورهای همسایه عرضه گردد.

پیشنهاد کاشیران برای متقاضیان کاشی سرامیک خارجی  ، برند کاشی سروکوارنتا میباشد که با آخرین تکنولوژلی کاشی اسپانیا  در ایران تولید و به اروپا و آسیا صادر میگردد

سایزهای 30*30 و 30*90 و 60*60 و  30*120 و 60*120 مجموعه کامل و متنوع را در اختیار سازندگان و طراحان برای استفاده ادر قسمتهای مختلف ساختمان از جمله کف و دیوارهای داخلی و نمای خارجی قرار داده است

با کاشی اسپانیایی سروکوارنتا ، سرامیک اسپانیایی را در ایران ، با همان کنترل کیفی اسپانیا ، خواهید داشت