زبان خود را انتخاب کنید

سبد خرید شما خالی می باشد.

پتانسیل ایران برای تولید کاشی بی نظیراست

مهندس ناصر یعقوب زاده
یکی از پتانسیل ها ما ، انرژی و کارگر ارزان و خاک مناسبی است که داریم، البته مقداری از مواد اولیه ما {در صنعت کاشی و سرامیک} وارد می شود، ولی از لحاظ وزنی، این موارد حجم کمی در قیاس با کالای موجود دارد، خاک یکی از بزرگترین نیازهای کاشی و سرامیک است که حمل و نقل آن ، بیشتر از هزینه خود خاک، قیمت دارد مثلا در گذشته، یک ماشین خاک، به عنوان دویست هزار تومان می شد ولی ششصد هزار تومان کرایه حمل خاک می شد، به همین دلیل به صرفه نبود که کالای خام یعنی خاک خوب ایران صادر شده و در خارج از کشور تبدیل به {کاشی و سرامیک} شود، پس ترجیح این است که با توجه به مواد اولیه در دسترس، کارگر و انرژی ارزان، به صرفه بود که در همینجا تولید شود و بازار مصرف هم که در {ایران و کشورهای اطراف ایران} هست ، پس چه بهتراز این؟ و اینها انگیزه هایی شد که شرکت های خارجی به ایران دستگاه بفروشند و خوب هم فروختند.

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید