0 سبد خرید

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه 97

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه و یازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی. زمان:29 خرداد الی 1 تیر . مکان: نمایشگاه بین المللی ارومیه سالن 3 . ساعت بازدید: 16 الی 22