0 سبد خرید

نمایشگاه‎های بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران

از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران و توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک برگزار خواهد شد.

نمایشگاه کاشی و سرامیک تهران 97