0 سبد خرید

دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بجنورد 1395

دهمین نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی،کاشی سرامیک و شیر آلات ساختمانی بجنورد

محل برگزاری:سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان خراسان شمالی -بجنورد،سالن شماره یک

زمان :1 -5 شهریور 1395

ساعت بازدید 17 الی 22