طرح هندسی سرامیک دیواری
کاشی سرامیک بسیار خاص کین (Kin)، را جمعی از طراحان اسپانیایی طراحی کرده‌اند.
هندسه چشم‌نواز طرح این کاشی، ناخودآگاه نظر بینندگان را به طبیعت و نظم موجود در این طراحی جلب می‌کند. اگر به چیدمان این سرامیک دقت بیشتری کنید، به این نتیجه می‌رسید که هیچ چیز اتفاقی به نظم ننشسته است و جزئیات نقش مهمی در ایجاد نظم بازی می‌کند نظم دارند.

سرامیک هندسی 1

از این سرامیک می‌توان در فضاهایی مثل نشیمن خانه برای حمایت بیشتر از طراحی‌های امروزی و مدرن استفاده کرد و مطمئن باشید که چیدمان مولکولی و خاص این سرامیک، نظر همگان را معطوف به زیبایی خود می‌کند.

سرامیک هندسی 2

 

هر سرامیک کین از هزاران مولکول ریز ساخته شده و در چیدمان آن هیچ نقصی پیدا نمی‌شود. هنگامی که کاشی کین بر روی دیوار نصب می‌شود، تلألؤ نور را در خود نشان می‌دهد گویی اکلیل روی آن پاشیده‌اند. این حالت با در نظر گرفتن ابعاد متغیر در شکل هندسی و خاص این کاشی شدت می‌یابد.

سرامیک هندسی 3

سرامیک هندسی 4سرامیک هندسی 5سرامیک هندسی 6

 منبع : سایت رسمی گروه ساخت و ساز

nazar

nazaryadetnare