سبد خرید شما خالی می باشد.
0 سبد خرید

راه پله

امروزه با توجه به اهمیت هزینه ها و تنوع طرح ها، منطقی به نظر می رسد که به جای سنگ پله از سرامیک های پله  بهره برد. سرامیک های پله با توجه به قیمت مناسب تر و طرح هایی زیبا می توانند جایگزینی مناسب برای سنگ پله بوده و با توجه به مقاومتی که دارا می باشند انتخابی شایسته به شمار می رود. علاوه بر این از لحاظ ست کردن پله ، زیرپله، پاگرد ، بغل پله همچون سنگ های طبیعی با سرامیک مقدور می باشد.

شرکت های کاشی و سرامیکی که در زمینه ی تولید سرامیک پله فعالیت دارند سرامیک ها ی پله  معمولا در ضخامت های 16 و 19 میلیمتر تولید می کنند که از دوام و کیفیت بالایی برخوردار بوده و می توان به عنوان یک سرامیک با کیفیت در پله و زیر پله به کار گرفته شود. شرکت کاشی و سرامیک پرسپولیس، پالرمو و ایفا از جمله کارخانه های تولید کننده این محصولات می باشند.

حمل رایگان
زیر پله - سرامیک زیر پله آتشکوه کرم - سرامیک پالرمو
عدد
575,000 ریال
زیر پله - سرامیک زیر پله کاپوچینو شکلاتی P2100 - سرامیک پالرمو
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
پله - سرامیک پله کاپوچینو شکلاتی P2100 - سرامیک پالرمو
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
زیر پله - سرامیک زیر پله مرمریت ویانا کد 2030 - سرامیک پالرمو
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
پله - سرامیک پله مرمریت ویانا کد 2030 - سرامیک پالرمو
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 855 - پله طرح چوب بریتانی 120*35 - سرامیک پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 850 - سرامیک پله طرح چوب بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 875 - سرامیک پله بریتانی طرح سنگ 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 845 - سرامیک پله طرح پارکت بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 840 - سرامیک پله طرح پارکت بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 835 - سرامیک پله طرح پارکت بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 830 - سرامیک پله طرح پارکت بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 785 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 750 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 711 - سرامیک پله مشکی بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 665 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 560 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 590 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 585 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 575 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 630 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 540 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 530 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 520 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
پله 500 - سرامیک پله بریتانی 120*35 - پله بریتانی Brittani
متر مربع
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A5 -سرامیک زیر پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A4 - سرامیک زیر پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A3 -سرامیک زیر پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A2 - سرامیک زیر پله- کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A1 -سرامیک زیر پله -کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A5 مدل کار شده - سرامیک پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A5 -سرامیک پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A4 - مدل کار شده سرامیک پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A4 - سرامیک پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A3 مدل کار شده - سرامیک پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
حمل رایگان
استپ A3 - سرامیک پله - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM
عدد
موجود نمي باشد 0 ریال
نتایج 1 تا 36 از کل 73 نتیجه