زبان خود را انتخاب کنید

سبد خرید شما خالی می باشد.

کاشی فاپکا FAPKA TILE

مواردی که باید به آن توجه کنید:

FAPKA TILE

توجه : در فروشگاه اینترنتی کاشیران قیمت حضوری از اینترنتی تا 10%  بیشتر محاسبه میگردد.

لنوکس lenux - سرامیک لنوکس طوسی مات 40x40 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,360,000 ریال

لنوکس lenux - سرامیک لنوکس کرم مات 40x40 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,360,000 ریال

نیکو Nico - سرامیک نیکو پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

نجلا Najla- سرامیک نجلا پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

سورین Sorian - سرامیک سورین مشکی پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
6,240,000 ریال

آرسس Arses - سرامیک آرسس تیره پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,660,000 ریال

آرسس Arses - سرامیک آرسس روشن پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

میگل Migel - سرامیک میگل پولیش 100x100 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,090,000 ریال

پورتو Porto - سرامیک پورتو استخوانی پولیش 100x100 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,090,000 ریال

میگل Migel - سرامیک میگل مدل کار شده - فخار
متر مربع
4,600,000 ریال

میگل Migel - سرامیک میگل پولیش 8080 - فخار
متر مربع
4,600,000 ریال

تایگر Tiger - سرامیک تایگر استخوانی پولیش مدل کار شده - فخار
متر مربع
4,600,000 ریال

تایگر Tiger - سرامیک تایگر استخوانی پولیش 8080 - فخار
متر مربع
4,600,000 ریال

کالچر Culture - سرامیک کالچر استخوانی 20120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,840,000 ریال

گلکسی Galaxy - کاشی دکور بریندل گلکسی 3090 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,830,000 ریال

گلکسی Galaxy - کاشی دکور گلکسی 3090 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,830,000 ریال

وینسنت Vincent - سرامیک وینسنت مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

وینسنت Vincent - سرامیک وینسنت پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

دورادو Dorado - سرامیک دورادو مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

دورادو Dorado - سرامیک دورادو پولیش 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
5,130,000 ریال

پورتو Porto - سرامیک پورتو مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
4,600,000 ریال

پورتو Porto - سرامیک پورتو استخوانی پولیش 80x80 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
4,600,000 ریال

پورتو Porto - سرامیک پورتو کرم پولیش 80x80 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
4,600,000 ریال

پائولا Paola - سرامیک پائولا مدل کار شده - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,020,000 ریال

پائولا Paola - سرامیک پائولا کرم 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,020,000 ریال

پائولا Paola - سرامیک پائولا طوسی 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,020,000 ریال

النا Elena - سرامیک النا ساده 30x30 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,400,000 ریال

السا Elsa - دکور کاشی السا طوسی 30x60 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,400,000 ریال

السا Elsa - کاشی السا طوسی ساده 30x60 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,210,000 ریال

سالوادور Salvador - سرامیک سالوادور طوسی 60x120 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
3,020,000 ریال

اورلاندو Orlando - کاشی دکور سرنیتا 3090 - کاشی فاپکا FAPKA TILE
متر مربع
2,830,000 ریال

نتایج 1 تا 32 از کل 83 نتیجه
fabka

جدیدترین محصولات کاشی سرامیک را در برند فاپکا عرضه میکنیم