کاشیران را جایگزینی نیست

سبد خرید

0

برچسب ها

سرامیک کف

 • آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری کونیکدار - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • آبدیس - سرامیک آبدیس بژ کونیکدار- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ کونیکدار- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ کونیکدار- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • آبدیس - سرامیک آبدیس بژ - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو و سرویس بهداشتی و حمام - و کف سالن...
 • رخشا - سرامیک رخشا طوسی کونیکدار - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو و سرویس بهداشتی وحمام - و کف سالن...
 • مشکی- سرامیک مشکی ساده - شرکت کاشی صدرا سرام میبد Sadra Ceram

  مشکی- سرامیک مشکی ساده - کاشی صدرا سرام میبد Sadra Ceram

  مشکی- سرامیک مشکی ساده - کاشی صدرا سرام میبد Sadra Ceram طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • تراورتن - سرامیک تراورتن کرم - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  تراورتن - سرامیک تراورتن کرم - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  تراورتن - سرامیک تراورتن کرم - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • رخشا - سرامیک رخشا طوسی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • رخشا - سرامیک رخشا لیمویی- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • سرامیک دهبید - کاشی مسعود

  سرامیک دهبید - کاشی مسعود

  سرامیک دهبید - کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید . تنوع...
 • سرامیک آمیتیس بژ- کاشی مسعود

  سرامیک آمیتیس بژ- کاشی مسعود

  سرامیک آمیتیس بژ- کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید . تنوع...
 • سرامیک دیپلمات - کاشی مسعود

  سرامیک دیپلمات - کاشی مسعود

  سرامیک دیپلمات - کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید . تنوع...
 • سرامیک دنیل - کاشی مسعود

  سرامیک دنیل - کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید . تنوع...
 • سرامیک آترین - کاشی مسعود

  سرامیک آترین ترانس- کاشی مسعود

  سرامیک آترین ترانس- کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید....
 • کاشی آلامو گردویی - کاشی مسعود

  سرامیک آلامو گردویی - کاشی مسعود

  کاشی آلامو گردویی - شرکت کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید...
 • سرامیک لینوکس ساده رکتی- شرکت کاشی مسعود

  سرامیک لینوکس ساده رکتی- شرکت کاشی مسعود

  سرامیک لینوکس ساده رکتی- شرکت کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب...
 • سرامیک فردینو- کاشی مسعود

  سرامیک فردینو- کاشی مسعود

  سرامیک فردینو- کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید . تنوع...
 • سرامیک ویستا 2- کاشی مسعود

  سرامیک ویستا 2- کاشی مسعود

  سرامیک ویستا 2- کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید . تنوع...
 • سرامیک کیانا بژ 1- کاشی مسعود

  سرامیک کیانا بژ 1- کاشی مسعود

  سرامیک کیانا بژ - شرکت کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب نماید....
 • سرامیک پارمیس سفید - کاشی مسعود

  سرامیک پارمیس سفید - کاشی مسعود

  سرامیک پارمیس سفید - شرکت کاشی مسعود شرکت کاشی مسعود با سابقه 25 ساله در تولید محصولات سرامیک کف و دیوار ، در راستای افزایش سطح خدمات پس از فروش در استانهای البرز و تهران به استانداردهای جهانی نزدیک و رضایتمندی مصرف کنندگان را در رتبه عالی کسب...
 •  

  آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

  بزرگراه رسالت  - میدان بنی هاشم  -  ساختمان جاویدان  - پلاک 335 -  واحد 4

  تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

  همراه جهت فروش داخلی: 09121970753  همراه جهت صادرات : 09129266128

 • 1