کاشیران را جایگزینی نیست

0 سبد خرید
0 سبد خرید

برچسب ها

سرامیک کف

 • زئوس A4 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A4 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A4 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است وطرح چوب است و به دلیل لعاب مات آن مانع از لیز خوردن میشود وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف و دیوار سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا...
 • زئوس A1 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A1 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A1 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است وطرح چوب است و به دلیل لعاب مات آن مانع از لیز خوردن میشود وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف و دیوار سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا...
 • زئوس A2 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A2 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A2 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است وطرح چوب است و به دلیل لعاب مات آن مانع از لیز خوردن میشود وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام...
 • زئوس A3 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A3 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  زئوس A3 - سرامیک زئوس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است وطرح چوب است و به دلیل لعاب مات آن مانع از لیز خوردن میشود وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید دیوار و کف سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا...
 • رکسار - مدل سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار - مدل سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار - مدل سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و چنانچه تمایل دارید جهت کف حیاط و پارکینگ از این طرح کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است 33/33
 • رکسار- سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار- سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار- سرامیک رکسار 33*33 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM 33/33
 • روهینا روشن - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روهینا روشن - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روهینا روشن - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و طرح چوب است چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن و دیوار راه پله و حیاط و دیوار سالن و آشپزخانه از این طرح کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی...
 • روهینا روشن - سرامیک روهینا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روهینا روشن - سرامیک روهینا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روهینا روشن - سرامیک روهینا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و طرح چوب است چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن و دیوار راه پله و حیاط و دیوار سالن و آشپزخانه از این طرح کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. و...
 • روژین - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روژین - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روژین - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و به دلیل وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف حیاط و پارکینگ خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی...
 • روژین - سرامیک پارکینگی - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روژین - سرامیک پارکینگی - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  روژین - سرامیک پارکینگی - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و به دلیل وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف حیاط و پارکینگ خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است.ضخامت...
 • رجینا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رجینا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رجینا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است وطرح چوب است و به دلیل لعاب مات آن مانع از لیز خوردن میشود وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام...
 • رجینا -سرامیک رجینا - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رجینا - سرامیک رجینا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رجینا - سرامیک رجینا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است وطرح چوب است و به دلیل لعاب مات آن مانع از لیز خوردن میشود وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام...
 • هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون مدل کار شده - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون مدل کار شده - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون مدل کار شده - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile شرکت کاشی مرجان کار در زمینه تولید انواع کاشی های مقاوم با میزان کمترین جذب آب به عنوان یک تولید کننده برتر در این زمینه شناخته شده است. کاشی های پرسلان لعابدار کاشی...
 • هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6312 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6312 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6312 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile شرکت کاشی مرجان کار در زمینه تولید انواع کاشی های مقاوم با میزان کمترین جذب آب به عنوان یک تولید کننده برتر در این زمینه شناخته شده است. کاشی های پرسلان لعابدار کاشی...
 • هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6311 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6311 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6311 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile شرکت کاشی مرجان کار در زمینه تولید انواع کاشی های مقاوم با میزان کمترین جذب آب به عنوان یک تولید کننده برتر در این زمینه شناخته شده است. کاشی های پرسلان لعابدار کاشی...
 • هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6173 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6173 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6173 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile شرکت کاشی مرجان کار در زمینه تولید انواع کاشی های مقاوم با میزان کمترین جذب آب به عنوان یک تولید کننده برتر در این زمینه شناخته شده است. کاشی های پرسلان لعابدار کاشی...
 • هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6136 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6136 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile

  هارد استون Hard Ston - سرامیک هارد استون کد 6136 - شرکت کاشی مرجان Marjan Tile شرکت کاشی مرجان کار در زمینه تولید انواع کاشی های مقاوم با میزان کمترین جذب آب به عنوان یک تولید کننده برتر در این زمینه شناخته شده است. کاشی های پرسلان لعابدار کاشی...
 • رایمون - سرامیک رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون - سرامیک رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون - سرامیک رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ با طرح گل است لوکس و شیک و پرفروش است و به همراه رنگ تیره و روشن و گل خود تشکیل یک ست زیبا را میدهد و چنانچه تمایل دارید از این ست زیبا شرکت ایفا...
 • رامان - مدل کارشده کاشی رامان 33*33 - کاشی ایفا سرام

  نمونه کارشده کاشی رامان -33*33 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفاسرام است و طرح سنگ و برجسته است و برجسته بودن آن مانع از لیز خوردن و لغزش میشود و چنانچه تمایل دلرید جهت کف پارکینگ و حیاط خود از این طرح شرکت ایفا سرام...
 • رادا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رادا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رادا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ بسیار زیبا است که به دلیل طراحی و رنگ روشن سرامیک آن باعث روشن شدن فضا میشودو چنانچه تمایل دارید کف آشپزخانه و سالن خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام...
 •  

  آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

  بزرگراه رسالت  - میدان بنی هاشم  -  ساختمان جاویدان  - پلاک 335 -  واحد 4

  تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

  همراه جهت فروش داخلی: 09121970753  همراه جهت صادرات : 09129266128

 • 1