کاشیران را جایگزینی نیست

0

سرامیک کف

 • سرامیک سوهو مشکی - کرابن سرامیک تبریز

  سرامیک سوهو مشکی - کرابن سرامیک تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی کرابن تبریز میباشد و طرح سنگ است و چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن از این طرح کاشی کرابن تبریز استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. سایز 60/60
 • کاشی سلن مشکی  - شرکت کاشی آپادانا برند كلاسيكAPADANA CERAM

  کاشی سلن مشکی کاشی كلاسيك - شرکت کاشی آپادانا APADANA CERAM

  کاشی سلن مشکی کاشی كلاسيك - شرکت کاشی آپادانا APADANA CERAM مناسب جهت آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی
 • سرامیک پرسلان پولیش سوپر بلاک (مشکی)60/60 - کاشی پردیس پاژ

  سرامیک پرسلان پولیش سوپر بلاک (مشکی)60/60 - کاشی پردیس پاژ

  سرامیک پرسلان پولیش سوپر بلاک (مشکی)60/60 - کاشی پردیس پاژ طرح مذکور مربوط به کاشی پردیس پاژ میباشد و به صورت طرح سنگ و سوپرپولیش است و ازلحاظ کیفیت وطرح بسیار عالی میباشد بسیار پرفروش میباشد و چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب...
 • سرامیک سوپر پولیش مشکی60/60 - مدل سرامیک کف کاشی پردیس پاژ

  سرامیک سوپر پولیش مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پردیس پاژ

  سرامیک سوپر پولیش مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پردیس پاژ طرح مذکور مربوط به کاشی پردیس پاژ میباشد و به صورت و سوپرپولیش است و ازلحاظ کیفیت وطرح بسیار عالی میباشد بسیار پرفروش میباشد و چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب مناسبی است 60/60
 • سرامیک پرسلان پولیش سوپر بلاک (مشکی)60/60 - کاشی پردیس پاژ

  سرامیک پرسلان پولیش سوپر بلاک (مشکی)80/80 - کاشی پردیس پاژ

  سرامیک پرسلان پولیش سوپر بلاک (مشکی)80/80 - کاشی پردیس پاژ طرح مذکور مربوط به کاشی پردیس پاژ میباشد و به صورت طرح سنگ و سوپرپولیش است و ازلحاظ کیفیت وطرح بسیار عالی میباشد بسیار پرفروش میباشد و چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب...
 • سرامیک لیدزآنترازیت30/30 - کرابن سرامیک تبریز

  سرامیک لیدزآنترازیت30/30 - کرابن سرامیک تبریز

  سرامیک لیدزآنترازیت30/30 - کرابن سرامیک تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی کرابن تبریز میباشد و طرح سنگ است و چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن از این طرح کاشی کرابن تبریز استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. سایز 30/30
 • سرامیک فانوس مشکی رستیک - کاشی سراست

  سرامیک فانوس مشکی رستیک - کاشی سراست

  سرامیک فانوس مشکی رستیک - کاشی سراست سرامیک مذکور مربوط به کاشی سراست برند کاشی نوین سرام است و بسیار شیک و پرفروش است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی سراست جهت دیوار آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. سایز 30/90
 • گوشه سرامیک امپرادور2- کاشی پاسارگاد

  گوشه سرامیک امپرادور2- کاشی پاسارگاد

  گوشه سرامک امپرادور1- کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سالن خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است
 • سرامیک امپرادور مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پاسارگاد

  سرامیک امپرادور مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پاسارگاد

  سرامیک امپرادور مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سالن خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است تعداد کاشی در هر کارتن 4عدداست وزن هر کارتن28کیلوگرم است متراژ...
 • گوشه سرامیک امپرادور1- کاشی پاسارگاد

  گوشه سرامیک امپرادور1- کاشی پاسارگاد

  گوشه سرامیک امپرادور1- کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سالن خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است
 • گوشه سرامیک آرجنتو (امپرادور)- کاشی پاسارگاد

  گوشه سرامیک آرجنتو (امپرادور)- کاشی پاسارگاد

  گوشه سرامیک آرجنتو (امپرادور)- کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سالن خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است
 • تک گل سرامیک آرجنتو (امپرادور)- کاشی پاسارگاد

  تک گل سرامیک آرجنتو (امپرادور)- کاشی پاسارگاد

  تک گل سرامیک آرجنتو (امپرادور)- کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سالن خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است تعداد کاشی در هر کارتن 4عدداست وزن هر کارتن28کیلوگرم است متراژ پالت...
 • سرامیک امپرادور مشکی - کاشی پاسارگاد

  سرامیک امپرادور مشکی - کاشی پاسارگاد

  سرامیک امپرادور مشکی - کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سالن خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است تعداد کاشی در هر کارتن 4عدداست وزن هر کارتن28کیلوگرم است متراژ پالت 48.28 متراست...
 • سرامیک کریستال مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پاسارگاد

  سرامیک کریستال مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پاسارگاد

  سرامیک کریستال مشکی - مدل سرامیک کف کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سرویس بهداشتی خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است تعداد کاشی در هر کارتن 16عدداست وزن هر کارتن 16.3 کیلوگرم...
 • سرامیک کریستال مشکی - کاشی پاسارگاد

  سرامیک کریستال مشکی - کاشی پاسارگاد

  سرامیک کریستال مشکی - کاشی پاسارگاد طرح مذکور مربوط به کاشی پاسارگاداست و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی پاسارگاد جهت کف سرویس بهداشتی خود استفاده نمایید انتخاب مناسبی است تعداد کاشی در هر کارتن 16عدداست وزن هر کارتن 16.3 کیلوگرم است متراژ...
 • سرامیک مونت بلانک مشکی 30/30 - کاشی دیوار تبریز

  سرامیک مونت بلانک مشکی 30/30 - کاشی دیوار تبریز

  سرامیک مونت بلانک مشکی 30/30 - کاشی دیوار تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی تبریز است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی تبریز جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن واستفاده نمایید انتخا ب مناسبی است. سایز30/30 میباشد
 • سرامیک لیمیتد 30/30 -کاشی دیوار تبریز

  سرامیک لیمیتد 30/30 -کاشی دیوار تبریز

  سرامیک لیمیتد 30/30 -کاشی دیوار تبریز سایز 30/30
 • سرامیک گرو مشکی 30/30 - کاشی دیوار تبریز

  سرامیک گرو مشکی 30/30 - کاشی دیوار تبریز

  سرامیک گرو مشکی 30/30 - کاشی دیوار تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی تبریز است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی تبریز جهت کف سرویس استفاده نمایید انتخا ب مناسبی است. سایز30/30 میباشد
 • سرامیک باخ قالبدار مشکی 219-کاشی دیوار تبریز

  سرامیک باخ قالبدار مشکی 219-کاشی دیوار تبریز

  سرامیک باخ قالبدار مشکی 219-کاشی دیوار تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی تبریز است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی تبریز جهت کف آشپزخانه و سرویس و استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. 25/25
 • سرامیک رویال مشکی 3030- کرابن سرامیک تبریز

  سرامیک رویال مشکی 3030- کرابن سرامیک تبریز

  سرامیک رویال مشکی 3030- کرابن سرامیک تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی کرابن تبریز می باشد و طرح سنگ است و چنانچه تمایل دارید جهت کف سرویس بهداشتی و دیوار حمام و آشپزخانه و سرویس بهداشتی از این طرح کاشی کرابن تبریز استفاده نمایید انتخاب مناسبی است....