کاشیران را جایگزینی نیست

برچسب ها

سرامیک کف

 • بازرگانی کاشی و سرامیک

  امروزه دنیای کسب و کار بر پایه ی “مشتری مداری” و “رضایت مشتریان” استوار گشته، به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه ی آن بدون درنظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل، بلکه غیرممکن است. بعد از صداقت ، برای مشتری “کیفیت خدمات”، “قیمت” و “تنوع” محصولات ارائه...
 • سرامیک کتان سفید - کاشی الوند ALVAND TILE

  سرامیک کتان سفید - مدل سرامیک کف کاشی الوند

  سرامیک کتان سفید - شرکت کاشی الوندALVAND TILE طرح مذکور سرامیک کف الوند مناسب برای مکان های پر تردد می باشد. در صورتی که تصمیم دارید برای سرامیک کف سرویس بهداشتی خانه خود از آن استفاده کنید این سرامیک کف که متعلق به کارخانه کاشی الوند می باشد...
 • سرامیک هوتن بژ - شرکت کاشی الوند ALVAND TILE

  سرامیک هوتن بژ - کاشی الوند

  سرامیک هوتن بژ - شرکت کاشی الوندALVAND TILE طرح مذکور سرامیک کف الوند مناسب برای مکان های پر تردد می باشد. در صورتی که تصمیم دارید برای سرامیک کف سرویس بهداشتی خانه خود از آن استفاده کنید این سرامیک کف که متعلق به کارخانه کاشی الوند می باشد انتخاب...
 • سرامیک کویین کرم - شرکت کاشی الوند ALVAND TILE

  سرامیک کویین کرم - کاشی الوند ALVAND TILE

  سرامیک کویین کرم - کاشی الوند ALVAND TILE طرح مذکور سرامیک کف الوند مناسب برای مکان های پر تردد می باشد. در صورتی که تصمیم دارید برای سرامیک کف سرویس بهداشتی خانه خود از آن استفاده کنید این سرامیک کف که متعلق به کارخانه کاشی الوند می باشد انتخاب...
 • سرامیک کتان سفید - شرکت کاشی الوند ALVAND TILE

  سرامیک کتان سفید - کاشی الوند ALVAND TILE

  سرامیک کتان سفید - شرکت کاشی الوندALVAND TILE طرح مذکور سرامیک کف الوند مناسب برای مکان های پر تردد می باشد. در صورتی که تصمیم دارید برای سرامیک کف سرویس بهداشتی خانه خود از آن استفاده کنید این سرامیک کف که متعلق به کارخانه کاشی الوند می باشد...
 • میبال A1- مدل سرامیک میبال کالیبره 15/90- کاشی ایفا سرام

  میبال A1- مدل سرامیک میبال کالیبره 15/90- کاشی ایفا سرام

  میبال A1- مدل سرامیک میبال کالیبره 15/90- کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و طرح چوب است چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن نمای خارجی و دیوار راه پله و حیاط از این طرح کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. 15/90
 • میبال A1- سرامیک میبال کالیبره - کاشی ایفا سرام

  میبال A1- سرامیک میبال کالیبره - کاشی ایفا سرام

  میبال A1- سرامیک میبال کالیبره - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و طرح چوب است چنانچه تمایل دارید جهت کف سالن و دیوار راه پله و حیاط از این طرح کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. 15/90
 • اسپارتا - مدل سرامیک کف سرامیک اسپارتا -کاشی ایفا سرام

  اسپارتا - مدل سرامیک کف سرامیک اسپارتا -کاشی ایفا سرام

  سپارتا - سرامیک اسپارتا - شرکت کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی ایفا سرام جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب مناسبی است.و طرح چوب و پارکت است و به دلیل مات بودن مانغ لغزش و سرخوردن میشود مدل...
 • اسپارتا - سرامیک اسپارتا -کاشی ایفا سرام

  اسپارتا - سرامیک اسپارتا -کاشی ایفا سرام

  اسپارتا - سرامیک اسپارتا - شرکت کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی ایفا سرام جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب مناسبی است.و طرح چوب است و به دلیل مات بودن مانغ لغزش و سرخوردن میشود 57/57 طرح...
 • پرینتو -سرامیک پرینتو - کاشی ایفا سرام

  پرینتو -سرامیک پرینتو - کاشی ایفا سرام

  پرینتو -سرامیک پرینتو - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و چنانچه تمایل دارید ازاین طرح کاشی ایفا سرام جهت کف سرویس بهداشتی و حمام وآشپزخانه استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. در ابعاد 25/25
 • پرستو - سرامیک پرستو - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  پرستو - مدل سرامیک کف سرویس پرستو - کاشی ایفا سرام

  پرستو - سرامیک پرستو - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و رنگ روشن آن باعث روشن شدن فضای سالن است و چنانچه تمایل دارید ازاین سرامیک شرکت ایفا سرام در کف حمام و سرویس بهداشتی خود استفاده نمایید انتخاب...
 • ایواز- نمونه کار شده کاشی ایواز-کاشی ایفا سرام

  ایواز-مدل سرامیک -کاشی ایفا سرام

  ایواز- نمونه کار شده کاشی ایواز- کاشی ایفا سرام EEFA CERAM 80/80
 • سرامیک آنتیک استون طوسی 60/60 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 60/60 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 60/60 - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی 30/30 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 30/30 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 30/30 - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی گلدار - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی گلدار - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی گلدار - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی قالبدار - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی قالبدار - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی قالبدار - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است که...
 • سرامیک ملودی وود قهوه ای - کاشی لئون

  سرامیک ملودی وود قهوه ای - کاشی لئون

  سرامیک ملودی وود - کاشی لئون قطعات چوب با رنگ های زیبا ، درست همانطور که در طبیعت زیبا میتوان یافت ، با ترکیبی هنرمندانه با هم در آمیخته تا دیدگاه های نوآورانه و خلاقانه طراحان و آرشیتکت ها را پاسخی با شکوه دادهمواره در صنعت روز دنیا برای بهره بردن...
 • سرامیک ملودی وود - مدل کاشی دیوار کاشی لئون

  سرامیک ملودی وود - مدل کاشی دیوار کاشی لئون

  سرامیک ملودی وود - مدل کاشی دیوار کاشی لئون محیطی اشرافی با حس و لمس چرم طبیعی با پردازشی عالی در طرح چارم استون فراهم شده است تا شما که شایسته بهترین ها هستید لئون را بخاطر بسپارید . شرکت کاشی وسرامیک لئون همواره در تولید محصولات خود نگاهی ویژه ای...
 • مادلین تیره - مدل سرامیک مادلین تیره - کاشی ایفا سرام

  مادلین تیره -مدل سرامیک - کاشی ایفا سرام

  مادلین تیره - مدل سرامیک مادلین تیره - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و طرح چوب است و ضد لغزش و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی ایفا سرام جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب مناسبی است سایز 82/82
 •  

  آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

  بزرگراه رسالت  - میدان بنی هاشم  -  ساختمان جاویدان  - پلاک 335 -  واحد 4

  تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

  همراه : 09121970753

 • 1