کاشیران را جایگزینی نیست

0 سبد خرید
0 سبد خرید

برچسب ها

طرح سنگ

 • برانکاتو -کاشی برانکاتو استخوانی25/75 - کرابن سرامیک تبریز

  برانکاتو -کاشی برانکاتو استخوانی25*75 - کرابن سرامیک تبریز

  برانکاتو -کاشی برانکاتو استخوانی25/75 - کرابن سرامیک تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی کرابن تبریز میباشد و طرح سنگ است و چنانچه تمایل دارید جهت کاشی دیوار و سرویس بهداشتی و حمام و اشپزخانه از این طرح کاشی کرابن تبریز استفاده نمایید انتخاب مناسبی است....
 • رکسار - مدل سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار - مدل سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار - مدل سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و چنانچه تمایل دارید جهت کف حیاط و پارکینگ از این طرح کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است 33/33
 • رکسار- سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار- سرامیک رکسار 33*33 - کاشی ایفا سرام

  رکسار- سرامیک رکسار 33*33 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM 33/33
 • رایمون - سرامیک رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون - سرامیک رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون - سرامیک رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ با طرح گل است لوکس و شیک و پرفروش است و به همراه رنگ تیره و روشن و گل خود تشکیل یک ست زیبا را میدهد و چنانچه تمایل دارید از این ست زیبا شرکت ایفا...
 • رایمون تیره - کاشی رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون تیره - کاشی رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون تیره - کاشی رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ با طرح گل است لوکس و شیک و پرفروش است و به همراه رنگ تیره و روشن و گل خود تشکیل یک ست زیبا را میدهد و چنانچه تمایل دارید از این ست زیبا شرکت ایفا...
 • رایمون روشن - کاشی رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون روشن - کاشی رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رایمون روشن - کاشی رایمون - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ با طرح گل است لوکس و شیک و پرفروش است و به همراه رنگ تیره و روشن و گل خود تشکیل یک ست زیبا را میدهد و چنانچه تمایل دارید از این ست زیبا شرکت ایفا...
 • رامان - مدل کارشده کاشی رامان 33*33 - کاشی ایفا سرام

  نمونه کارشده کاشی رامان -33*33 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفاسرام است و طرح سنگ و برجسته است و برجسته بودن آن مانع از لیز خوردن و لغزش میشود و چنانچه تمایل دلرید جهت کف پارکینگ و حیاط خود از این طرح شرکت ایفا سرام...
 • رادا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رادا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رادا - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ بسیار زیبا است که به دلیل طراحی و رنگ روشن سرامیک آن باعث روشن شدن فضا میشودو چنانچه تمایل دارید کف آشپزخانه و سالن خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام...
 • رادا- سرامیک رادا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رادا- سرامیک رادا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رادا- سرامیک رادا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ بسیار زیبا است که به دلیل طراحی و رنگ روشن سرامیک آن باعث روشن شدن فضا میشودو چنانچه تمایل دارید کف آشپزخانه و سالن خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام...
 • راتین- نمونه کار شده سرامیک راتین پارکینگی33*33 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  راتین - مدل کارشده سرامیک پارکینگی -کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  راتین - مدل کارشده سرامیک پارکینگی -کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و به دلیل وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف حیاط و پارکینگ خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی...
 • رابیا - سرامیک پارکینگی رابیا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رابیا - سرامیک پارکینگی رابیا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رابیا - سرامیک پارکینگی رابیا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و به دلیل وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف حیاط و پارکینگ خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی...
 • دینایس - سرامیک پازلی دینایس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دینایس - سرامیک پازلی دینایس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دینایس - سرامیک پازلی دینایس - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و به دلیل وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی است....
 • رابیا - مدل کار شده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رابیا - مدل کار شده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  رابیا - مدل کار شده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و طرح سنگ است و به دلیل وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف حیاط و پارکینگ خود ازاین سرامیک کاشی ایفا سرام استفاده نمایید انتخاب مناسبی...
 • دکستر - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دکستر - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دکستر - مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است - طرح برجسته است وطرح برجسته مانع از لیز خوردن ولغزش میشود و به صورت چهارتا تک گل است و چنانچه تمایل دارید جهت سرویس بهداشتی از این طرح شرکت ایفا سرام...
 • دکستر - سرامیک دکستر - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دکستر - سرامیک دکستر - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دکستر - سرامیک دکستر - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است - طرح برجسته است وطرح برجسته مانع از لیز خوردن ولغزش میشود و به صورت چهارتا تک گل است و چنانچه تمایل دارید جهت سرویس بهداشتی از این طرح شرکت ایفا سرام استفاده...
 • درویلا گردویی- مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  درویلا گردویی- مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  درویلا گردویی- مدل کارشده سرامیک - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و به همراه تیره و روشن آن تشکیل یک ست زیبا را میدهدو چنانچه تمایل دارید ازاین طرح شرکت ایفا سرام جهت سرویس بهداشتی وحمام و آشپزخانه و سالن خود...
 • درویلا کرم - سرامیک درویلا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  درویلا کرم - سرامیک درویلا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  درویلا کرم - سرامیک درویلا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و به همراه تیره و روشن آن تشکیل یک ست زیبا را میدهدو چنانچه تمایل دارید ازاین طرح شرکت ایفا سرام جهت سرویس بهداشتی وحمام و آشپزخانه و سالن خود استفاده...
 • درویلا گردویی - سرامیک درویلا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  درویلا گردویی - سرامیک درویلا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  درویلا گردویی - سرامیک درویلا - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و به همراه تیره و روشن آن تشکیل یک ست زیبا را میدهدو چنانچه تمایل دارید ازاین طرح شرکت ایفا سرام جهت سرویس بهداشتی وحمام و آشپزخانه و سالن خود استفاده...
 • کاشی تریبال روشن - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  تریبال روشن -کاشی تریبال روشن - کاشی ایفا سرام

  تریبال روشن -کاشی تریبال روشن - کاشی ایفا سرام مناسب جهت دیوار حمام و آشپزخانه و سرویس بهداشتی طرح گلدار در ابعاد 25/60
 • دالاس - سرامیک دالاس 60.5/60.5 - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دالاس - سرامیک دالاس 60.5/60.5 - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  دالاس - سرامیک دالاس 60.5/60.5 - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است که به دلیل طرح سنگ روشن آن باعث روشن شدن فضا میشودو در ضمن وطرح زیبا و پرفروشی است و چنانچه تمایل دارید کف سالن و آشپزخانه خود ازاین سرامیک کاشی ایفا...
 •  

  آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

  بزرگراه رسالت  - میدان بنی هاشم  -  ساختمان جاویدان  - پلاک 335 -  واحد 4

  تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

  همراه جهت فروش داخلی: 09121970753  همراه جهت صادرات : 09129266128

 • 1