کاشیران را جایگزینی نیست

برچسب ها

طرح سنگ

 • کاشی برتین تیره - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  برتین تیره -کاشی برتین تیره - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  کاشی برتین تیره - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور جزء طرحهای پرفروش شرکت ایفا سرام است و مشابه طرح سنگ است که به زیبایی کا ر افزوده و مربوط به شرکت ایفا سرام است و ساده و زیبا را فراهم ساخته و شامل رنگ تیره و روشن وگل میباشد و اگر به دنبال...
 • کاشی کیتمن تیره - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  کیتمن تیره -کاشی کیتمن تیره - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  کاشی کیتمن تیره - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و طرح سنگ است که به صورت تیره و روشن و گل میباشد که بسیار زیبا است وچنانچه تمایل دارید جهت سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه استفاده نمایید این طرح از شرکت ایفا سرام...
 • برتین روشن کاشی ایفا اردکان

  برتین روشن -کاشی برتین روشن - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  کاشی برتین روشن - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور جزء طرحهای پرفروش شرکت ایفا سرام است و مشابه طرح سنگ است که به زیبایی کا ر افزوده و مربوط به شرکت ایفا سرام است و ساده و زیبا را فراهم ساخته و شامل رنگ تیره و روشن وگل میباشد و اگر به دنبال...
 • ایواز- نمونه کار شده کاشی ایواز-کاشی ایفا سرام

  ایواز-مدل سرامیک -کاشی ایفا سرام

  ایواز- نمونه کار شده کاشی ایواز- کاشی ایفا سرام EEFA CERAM 80/80
 • سرامیک آنتیک استون طوسی 60/60 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 60/60 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 60/60 - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی 30/30 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 30/30 - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی 30/30 - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی - مدل کاشی دیوارکاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی مدل کاشی دیوار- کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی - مدل کاشی دیوارکاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی گلدار - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی گلدار - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی گلدار - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی قالبدار - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی قالبدار - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی قالبدار - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است...
 • سرامیک آنتیک استون طوسی - کاشی لئون

  کاشی آنتیک استون طوسی - کاشی لئون

  سرامیک آنتیک استون طوسی - کاشی لئون تحقیق و بررسی مداوم وتوجه به تکنولوژی های مدرن سبب گشته،محصولات لئون ازنطرکیفیت ونوآوری همگام با محصولات برتر جهان عرضه گردد. تعامل سازنده با مشتریان،معماران و طراحان فعال کاشی در مجموعه لئون سبب گشته است که...
 • ژِیوار - سرامیک ژیوار - کاشی ایفا سرام

  ژیوار - سرامیک ژیوار - کاشی ایفا سرام

  ژیوار - سرامیک ژیوار - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است که به دلیل طرح سنگ روشن ان باعث روشن شدن فضا میشودو در ضمن چنانچه به دنبال سرامیک کف در سایز بزرگ هستید این طرح از شرکت ایفا سرام به دلیل قیمت مناسب آن انتخاب مناسبی است...
 • ساوان - سرامیک ساوان - کاشی ایفا سرام

  ساوان - سرامیک ساوان - کاشی ایفا سرام

  ساوان- سرامیک ساوان - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است که به دلیل طرح سنگ روشن ان باعث روشن شدن فضا میشودو در ضمن چنانچه به دنبال سرامیک کف در سایز بزرگ هستید این طرح از شرکت ایفا سرام به دلیل قیمت مناسب آن انتخاب مناسبی است طرح...
 • ساوان - مدل سرامیک - کاشی ایفا سرام

  ساوان - مدل سرامیک - کاشی ایفا سرام

  ساوان- سرامیک ساوان - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است که به دلیل طرح سنگ روشن ان باعث روشن شدن فضا میشودو در ضمن چنانچه به دنبال سرامیک کف در سایز بزرگ هستید این طرح از شرکت ایفا سرام به دلیل قیمت مناسب آن انتخاب مناسبی است طرح...
 • آماریس - مدل سرامیک - کاشی ایفا سرام

  آماریس - مدل سرامیک کف آماریس- 80*80 کاشی ایفا سرام

  آماریس - سرامیک آماریس- کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است که به دلیل طرح سنگ روشن ان باعث روشن شدن فضا میشودو در ضمن چنانچه به دنبال سرامیک کف در سایز بزرگ هستید این طرح از شرکت ایفا سرام به دلیل قیمت مناسب آن انتخاب مناسبی است...
 • آماریس - سرامیک آماریس- کاشی ایفا سرام

  آماریس - سرامیک آماریس- شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است که به دلیل طرح سنگ روشن ان باعث روشن شدن فضا میشودو در ضمن چنانچه به دنبال سرامیک کف در سایز بزرگ هستید این طرح از شرکت ایفا سرام به دلیل قیمت مناسب آن...
 • نمونه کارشده کاشی پرسیس تیره -30*60 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  پرسیس- نمونه کارشده کاشی پرسیس -30*60 - کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  نمونه کارشده کاشی پرسیس -30*60 - شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM 30/60
 • گل سرامیک میستری - کرابن سرامیک تبریز

  گل سرامیک میستری - کرابن سرامیک تبریز

  گل سرامیک میستری - کرابن سرامیک تبریز طرح مذکور مربوط به کاشی کرابن تبریز میباشد و طرح سنگ است و چنانچه تمایل دارید جهت دیوار سرویس بهداشتی از این طرح کاشی کرابن تبریز استفاده نمایید انتخاب مناسبی است. سایز 25/75
 • هانتر -نمونه کار شده سرامیک هانتر- شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  هانتر -نمونه کار شده سرامیک هانتر- کاشی ایفا سرام

  هانتر -نمونه کار شده سرامیک هانتر- کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به کاشی ایفا سرام است و چنانچه به دنبال سرامیک جهت کف سالن هستید این طرح از کاشی ایفا سرام انتخاب مناسبی است طرح سنگ براق است و باعث روشنی فضا و بزرگی فضا میشود سایز82/82 مناسب جهت و...
 • دالاس- مدل سرامیک کف دالاس 6060 - کاشی ایفا سرام

  دالاس- مدل سرامیک کف دالاس 8080 - کاشی ایفا سرام

  دالاس- مدل سرامیک کف دالاس 8080 - کاشی ایفا سرام طرح مذکور مربوط به شرکت ایفا سرام است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی ایفا سرام جهت کف سالن استفاده نمایید انتخاب مناسبی است 80/80
 • ایواز- کاشی ایواز- شرکت کاشی ایفا سرام EEFA CERAM

  ایواز- کاشی ایواز- کاشی ایفا سرام

  ایواز- کاشی ایواز- کاشی ایفا سرام 82/82
 •  

  آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

  بزرگراه رسالت  - میدان بنی هاشم  -  ساختمان جاویدان  - پلاک 335 -  واحد 4

  تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

  همراه : 09121970753

 • 1