کاشیران را جایگزینی نیست

0 سبد خرید
0 سبد خرید
تفاوت ثروتمند و فقیر

کلمه "ثروتمند" و "فقیر" تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست. چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند. هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات ونکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری هست.

تفاوت اول:
+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.
- آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

 تفاوت دوم:
+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.
- آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

 تفاوت سوم:
+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.
- افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت چهارم:
+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.
- فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:
+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.
- فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

 تفاوت ششم:
+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.
- آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

تفاوت هفتم:
+ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.
-فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

 تفاوت هشتم:
+ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.
-فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت نهم:
+آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.
-آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:
+ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.
-فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

تفاوت یازدهم:
+ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.
-فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:
+ثروتمندان به " همه با هم" می اندیشند.
-فقیران به" این یا آن " می اندیشند.

 تفاوت سیزدهم:
+ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.
-فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

 تفاوت چهاردهم:
+آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.
-آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

تفاوت پانزدهم:
+ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.
-فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

تفاوت شانزدهم:
+ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.
-فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

 تفاوت هفدهم:
+آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.
-آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیزرا می دانند.

 

کاشی

سرامیک

کاشی سرامیک

قیمت کاشی

نیلینگ

نوشتن دیدگاه


مقاله در مورد کاشی و سرامیک

تحقیق در مورد کاشی

مقاله کاشی

مقاله در مورد سرامیک

تاریخچه کاشی و سرامیک

پاورپوینت کاشی و سرامیک

تحقیق درمورد سرامیک

تحقیق درباره کاشی

تاریخچه ی کاشی و سرامیک
مقاله سرامیک
تولید کاشی
  •  

    آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

    تهران، پاسداران، خیابان افشاری ( ساقدوش) ، نبش بوستان هفتم شرقی ، رحمانیان شمالی، ساختمان بوستان ، پلاک 7، ط 1، واحد 3

    تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

    همراه جهت فروش داخلی: 09121970753  همراه جهت صادرات : 09129266128

  • 1