آموزش نصب سرامیک های پرسلان

 

 

 

مراحل تولید کاشی و سرامیکدر کارخانه

 

 

 

ایران یکی از کشورهای پیشتاز در صنعت کاشی و سرامیک و رتبه پنجم تولید را در جهان دارد

 

 

 

 آموزش مدرن کاشیکاری و سرامیک کاری و سنگ کاری